Vehicle 2019 Ford Focus Frozen White Wagon
Body Colour Frozen White
Cylinders 4
StockNo WXX8
VIN WF0NXXGCHNKP00235

Thomson Ford New OLD

87 Church Street Parramatta NSW 2150

(02) 9685 7265